Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЗВЕЧАН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''БАНОВИЋ СТРАХИЊА'' 09023470 1 0
2 ВУК КАРАЏИЋ 09023585 1 0
3 СВЕТИ САВА 09039040 1 0
УКУПНО : 3 0