Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГОРА
Школска установа "5. ОКТОБАР"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Крушево - Глобочица 09004556