Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГОРА
Школска установа "22. ДЕЦЕМБАР"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Рестелица 09004513