Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГОРА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ЗЕНУНИ 09004572 1 0
2 "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" 09004491 1 0
3 "22. ДЕЦЕМБАР" 09004513 1 0
4 25. МАЈ 09004564 1 0
5 "5. ОКТОБАР" 09004556 1 0
УКУПНО : 5 0