Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ШТРПЦЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 СТАЈА МАРКОВИЋ 09000399 1 0
2 "Рајко Урошевић" 09084452 1 0
3 "ШАРСКИ ОДРЕД" 09000437 1 0
4 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ"РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ"ПРИШТИНА СА СЕДИШТЕМ У ШТРПЦУ 09018794 1 0
УКУПНО : 4 0