Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРИШТИНА - ГРАД
Школска установа "СВЕТИ САВА"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Сушица 09272887