Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРИШТИНА - ГРАД
Школска установа Димитрије Прица
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Горња Брњица 09018212
2 Доња Брњица 09018212