Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРИШТИНА - ГРАД
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 Димитрије Прица 09018212 2 0
2 "Краљ Милутин" 09018166 1 0
3 "СВЕТИ САВА" 09272887 1 0
УКУПНО : 4 0