Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПОДУЈЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 КОСТА ВОЈИНОВИЋ 09015574 1 0
УКУПНО : 1 0