Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ОРАХОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 09011455 1 0
2 Светозар Марковић 09040773 1 0
УКУПНО : 2 0