Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ОБИЛИЋ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''Милан Ракић'' 09097716 1 0
2 "СВЕТИ САВА" 09073736 1 0
УКУПНО : 2 0