Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Локација школског објекта
Пријава за програм "Дигитална школа"
I ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Тип кабинета Један преносни рачунар и један пројектор
Назив школе "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Матични број школе 09018174
Школска управа Ранилуг
Општина НОВО БРДО
Место и поштански број Прековце 38255
Улица и број
Интернет адреса школе nema
Оснивач СО НОВО БРДО
II ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ
Општина у којој је школски објекат НОВО БРДО
Место и поштански број објекта Зебинце 38255
Улица и број објекта
Максимални разред наставе у школском објекту до IV разреда
Број ученика у школском објекту 9
III ПОДАЦИ О УЧИОНИЦИ КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
Површина учионице у m2 20
Број шуко утичница 2
Снага струје у учионици у kW 5
Приступ интернету из учионице нема