Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛИПЉАН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,,Браћа Аксић" Липљан 09014977 2 0
2 Вук Караџић 09015051 1 0
3 "КНЕЗ ЛАЗАР" 09015019 4 0
УКУПНО : 7 0