Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛЕПОСАВИЋ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Вук Караџић" 09021370 3 0
2 Лепосавић 09021337 4 0
3 СТАНА БАЧАНИН 09021345 8 0
УКУПНО : 15 0