Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Локација школског објекта
Пријава за програм "Дигитална школа"
I ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Тип кабинета Један преносни рачунар и један пројектор
Назив школе "ТРАЈКО ПЕРИЋ"
Матични број школе 09002421
Школска управа Ранилуг
Општина КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Место и поштански број Велико Ропотово 38267
Улица и број
Интернет адреса школе
Оснивач
II ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ
Општина у којој је школски објекат КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Место и поштански број објекта Одевце 38267
Улица и број објекта
Максимални разред наставе у школском објекту до IV разреда
Број ученика у школском објекту 4
III ПОДАЦИ О УЧИОНИЦИ КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
Површина учионице у m2 0
Број шуко утичница 0
Снага струје у учионици у kW 0
Приступ интернету из учионице нема