Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Локација школског објекта
Пријава за програм "Дигитална школа"
I ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Тип кабинета Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика
Назив школе "ТРАЈКО ПЕРИЋ"
Матични број школе 09002421
Школска управа Ранилуг
Општина КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Место и поштански број Велико Ропотово 38267
Улица и број
Интернет адреса школе
Оснивач
II ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ
Општина у којој је школски објекат КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Место и поштански број објекта Велико Ропотово 38267
Улица и број објекта
Максимални разред наставе у школском објекту до VIII разреда
Број ученика у школском објекту 140
III ПОДАЦИ О УЧИОНИЦИ КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
Површина учионице у m2 70
Број шуко утичница 5
Снага струје у учионици у kW 1.5
Приступ интернету из учионице има