Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Школска установа "ТРАЈКО ПЕРИЋ"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Дреновце 09002421
2 Одевце 09002421
3 Божевце 09002421
4 Томанце 09002421
5 Велико Ропотово 09002421
6 Рајановце 09002421