Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 БРАТСТВО 09002383 1 0
2 "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" 09002391 4 0
3 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 09002359 3 0
4 "ТРАЈКО ПЕРИЋ" 09002421 6 0
5 "9.МАЈ КОЛОЛЕЧ" 09002413 1 0
УКУПНО : 15 0