Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЗУБИН ПОТОК
Школска установа ЈОВАН ЦВИЈИЋ
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб 09023526
2 Вељи Брег 09023526
3 Дрен 09023526
4 Црепуља 09023526