Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЗУБИН ПОТОК
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БЛАГОЈЕ РАДИЋ" 09338071 1 0
2 ЈОВАН ЦВИЈИЋ 09023526 4 0
3 "ПЕТАР КОЧИЋ" 09338080 3 0
УКУПНО : 8 0