Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГЊИЛАНЕ
Школска установа СВЕТИ САВА
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Понеш 09134905
2 Паралово 09134905