Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГЊИЛАНЕ
Школска установа "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Партеш 09003371