Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГЊИЛАНЕ
Школска установа Петар Петровић Његош
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Село Станишор 09003347
2 Село Горњи Макреш 09003347
3 Село Горње Кусце 09003347