Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГЊИЛАНЕ
Школска установа ВУК КАРАЏИЋ
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Гњилане, Стојадина Трајића бб 09003282
2 Кметовце 09003282
3 Гњилане, Иво Лола Рибар бб 09003282
4 Шилово 09003282
5 Г. Ливоч 09003282