Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ГЊИЛАНЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 БОРА СТАНКОВИЋ 09130861 2 0
2 "Бранко Радичевић" 09045031 1 0
3 ВУК КАРАЏИЋ 09003282 5 0
4 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 09003371 1 0
5 ''МИЛАДИН ПОПОВИЋ'' 09003312 1 0
6 Петар Петровић Његош 09003347 3 0
7 СВЕТИ САВА 09134905 2 0
УКУПНО : 15 0