Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ШИД
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Сава Шумановић" 08017239 3 3
2 " СРЕМСКИ ФРОНТ " 08017212 3 3
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08153728 4 4
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 08636095 4 4
5 ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' 08117136 1 1
6 ФИЛИП ВИШЊИЋ 08017204 3 3
УКУПНО : 18 18