Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ШИД
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Сремска 1,  Бачинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Светог Саве 3,  Гибарац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Десанке Максимовић 2,  Кукујевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Петра Кочића бб,  Шид
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " СРЕМСКИ ФРОНТ "
Адреса објекта: Моше Пијаде 1,  Сот
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " СРЕМСКИ ФРОНТ "
Адреса објекта: Мајке Јевросиме 1,  Шид
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " СРЕМСКИ ФРОНТ "
Адреса објекта: Војвођанска бб,  Беркасово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: ЈНА 34,  Батровци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ФИЛИП ВИШЊИЋ
Адреса објекта: Милоша Обилића 42,  Јамена
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ФИЛИП ВИШЊИЋ
Адреса објекта: Краља Петра I 18,  Моровић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ФИЛИП ВИШЊИЋ
Адреса објекта: Филипа Вишњића 1,  Вишњићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Војвођанска 1,  Илинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Вука Стефановића Караџића 2,  Вашица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Сава Шумановић"
Адреса објекта: Светог Саве 4,  Ердевик
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Фрушкогорска 3,  Адашевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Сава Шумановић"
Адреса објекта: Нушићева 1,  Бингула
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Сава Шумановић"
Адреса објекта: Војвођанска 36,  Љуба
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''
Адреса објекта: Мајке Јевросиме 1,  ШИД
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор