Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ВРБАС
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: *Бранко Радичевић
Адреса објекта: Маршала Тита 55,  Савино Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,20. октобар" Врбас
Адреса објекта: V пролетерске 1-3,  Врбас
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО ВРБАС
Адреса објекта: Палих бораца 2,  Врбас
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Маршалa Тита 83,  Бачко Добро Поље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Ослобођења 6,  Куцура
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
Адреса објекта: Палих бораца 34,  Врбас
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 112,  Равно Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Ивана Милутиновића 64,  Змајево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "Светозар Милетић"
Адреса објекта: Светозара Марковића 55,  Врбас
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright