Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ТИТЕЛ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 08050473 2 2
2 "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" 08050481 4 4
УКУПНО : 6 6