Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СУБОТИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ " 08008990 1 1
2 "MАТИЈА ГУБЕЦ" 08009082 3 3
3 "БОСА МИЛИЋЕВИЋ" 08065489 1 1
4 "ВЛАДИМИР НАЗОР" 08009139 1 1
5 ''ВУК КАРАЏИЋ'' 08008973 1 1
6 "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 08008981 1 1
7 ИВАН МИЛУТИНОВИЋ 08009104 3 3
8 "ЈОВАН МИКИЋ" 08009031 1 1
9 КИЗУР ИШТВАН 08009015 1 1
10 МАЈШАНСКИ ПУТ 08009040 1 1
11 "МАТКО ВУКОВИЋ" 08065551 2 2
12 ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' 08058504 1 1
13 "МИРОСЛАВ АНТИЋ" 08009074 2 2
14 "ПЕТЕФИ ШАНДОР" 08009066 3 3
15 "ПИОНИР" 08065497 1 1
16 "СЕЧЕЊИ ИШТВАН" 08009058 3 3
17 "СОЊА МАРИНКОВИЋ" 08065527 2 2
18 "ЋУРО САЛАЈ" 08009007 2 2
19 "ХУЊАДИ ЈАНОШ" 08009791 1 1
20 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕСЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА 08009333 1 1
21 10.ОКТОБАР 08009023 1 1
УКУПНО : 33 33