Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СУБОТИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "MАТИЈА ГУБЕЦ"
Адреса објекта: Марка Орешковића 11/а,  Доњи Таванкут
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MАТИЈА ГУБЕЦ"
Адреса објекта: Горњи Таванкут 1477,  Горњи Таванкут
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MАТИЈА ГУБЕЦ"
Адреса објекта: Никола Тесла бб,  Љутово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Теслина 1,  Нови Жедник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИВАН МИЛУТИНОВИЋ
Адреса објекта: Суботичка 37,  Мала Босна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИВАН МИЛУТИНОВИЋ
Адреса објекта: Изворска бб,  Суботица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ИВАН МИЛУТИНОВИЋ
Адреса објекта: Београдски пут 50,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "МИРОСЛАВ АНТИЋ"
Адреса објекта: Трогирска 20,  Палић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИРОСЛАВ АНТИЋ"
Адреса објекта: Халомски Шор 3,  Шупљак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
Адреса објекта: Јо Лајоша 78,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
Адреса објекта: Соње Маринковић 45,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 10.ОКТОБАР
Адреса објекта: Бозе Шарчевића 21,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ''
Адреса објекта: Банијска 67,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ХУЊАДИ ЈАНОШ"
Адреса објекта: Трг Слободе 2,  Чантавир
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Трг Маршала Тита 1,  Бајмок
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МАЈШАНСКИ ПУТ
Адреса објекта: Мајшански пут 87,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ "
Адреса објекта: Трг Јакаба и Комора 22,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
Адреса објекта: Карађорђев пут 94,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЋУРО САЛАЈ"
Адреса објекта: Петефи Шандора 19,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЋУРО САЛАЈ"
Адреса објекта: Бајски пут 25,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЛАДИМИР НАЗОР"
Адреса објекта: Владимира Назора 43,  Ђурђин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МАТКО ВУКОВИЋ"
Адреса објекта: Ивана Сарића бб,  Мали Бајмок
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
Адреса објекта: Вељка Влаховића 5,  Келебија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
Адреса објекта: Шабачка 7,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕСЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА
Адреса објекта: Зрињског и Франкопана 2,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: КИЗУР ИШТВАН
Адреса објекта: Ивана Зајца 9,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН МИКИЋ"
Адреса објекта: Саве Ковачевића 16,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПИОНИР"
Адреса објекта: ВЛАДИМИРА НАЗОРА 15,  СТАРИ ЖЕДНИК
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МАТКО ВУКОВИЋ"
Адреса објекта: Руђера Бошковић 1,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Адреса објекта: Омладинских бригада 29,  Хајдуково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Адреса објекта: Београдски пут 21,  Бачки виногради
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Адреса објекта: Носа 413,  Носа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"
Адреса објекта: Максима Горког 29,  Суботица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright