Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СТАРА ПАЗОВА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ 08011290 2 2
2 "ВЕРА МИШЧЕВИЋ" 08165912 2 2
3 "МИЛАН ХАЏИЋ" 08011214 2 2
4 "Никола Tесла" 08165904 1 1
5 ОСНОВНА ШКОЛА "СИМЕОН АРАНИЦКИ" 08907323 1 1
6 "РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА" 08112614 1 1
7 "Слободан Савковић" 08165882 1 1
8 ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК 08011192 1 1
9 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "АНТОН СКАЛА" 08011338 1 1
10 "23. ОКТОБАР" 08011257 1 1
УКУПНО : 13 13