Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СТАРА ПАЗОВА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ВЕРА МИШЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Цара Лазара 1,  Сурдук
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЕРА МИШЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Краља Петра првог 33,  Белегиш
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК
Адреса објекта: Карађорђева 2,  Стара Пазова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Никола Tесла"
Адреса објекта: Школска 2,  Нови Бановци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОСНОВНА ШКОЛА "СИМЕОН АРАНИЦКИ"
Адреса објекта: Бошка Бухе бб,  Стара Пазова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ
Адреса објекта: Вука Караџића 4,  Стара Пазова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН ХАЏИЋ"
Адреса објекта: Угриновачка 3,  Крњешевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН ХАЏИЋ"
Адреса објекта: Карађорђева 1,  Војка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Слободан Савковић"
Адреса објекта: Грчка 31,  Стари Бановци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ
Адреса објекта: Вука Караџића 4,  Стара Пазова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "23. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Путиначка 1,  Голубинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Његошева 4,  Нова Пазова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "АНТОН СКАЛА"
Адреса објекта: КАРАЂОРЂЕВА 12,  СТАРА ПАЗОВА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright