Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: 23.ОКТОБАР
Адреса објекта: Прерадовићева 1,  Сремски Карловци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright