Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА " 08015678 4 4
2 "БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ" 08015651 2 2
3 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 08015619 3 3
4 "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД" 08015767 6 6
5 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 08015627 1 1
6 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 08015660 3 3
7 Јован Поповић 08015643 2 2
8 РАДИВОЈ ПОПОВИЋ 08015821 2 2
9 СВЕТИ САВА 08558302 4 4
10 "ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК" 08015724 1 1
УКУПНО : 28 28