Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Фрушкогорска 73,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Ратарска 5,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА "
Адреса објекта: Задружна 54,  Лежимир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА "
Адреса објекта: Школска 29,  Шишатовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: " СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА "
Адреса објекта: Пинкијеваа 42,  Манђелос
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: " СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА "
Адреса објекта: Фрушкогорска бб,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Трг 10.марта 1,  Сремска Рача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК"
Адреса објекта: 1. новембар 221,  Лаћарак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Николе Радојчића 15,  Кузмин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Савска 1,  Босут
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: Мачвански кеј 29,  Мачванска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: Стојана Пандуревића 1,  Ноћај
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: Пеке Дапчевића 95,  Засавица 1.
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: Александра Марковића 133,  Засавица 2.
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: Краља Петра 5,  Равње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Железничка 2,  Мартинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД"
Адреса објекта: БОРАЧКА 97,  РАДЕНКОВИЋ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Његошева ББ,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Деспота Бранковића 14,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Победа 5,  Чалма
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Школска 10,  Стара Бингула
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: Пинкијева 74,  Дивош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ"
Адреса објекта: Змај Јовина 27,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ"
Адреса објекта: Школска 1,  Шуљам
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Јован Поповић
Адреса објекта: Петра Прерадовића 51,  Сремска Митровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јован Поповић
Адреса објекта: Румска 6,  Велики Радинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Школска 13,  Јарак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Змај Јовина 5,  Шашинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright