Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СРБОБРАН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВУК КАРАЏИЋ" 08013233 1 1
2 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА" 08013268 1 1
3 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 08013241 1 1
4 "Петар Драпшин" 08013250 1 1
УКУПНО : 4 4