Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СРБОБРАН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Хајдук Вељка бб,  Србобран
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Дожа Ђерђа 1,  Србобран
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Петар Драпшин"
Адреса објекта: Доситеја Обрадовића 2,  Турија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА"
Адреса објекта: Светог Саве 31,  Надаљ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright