Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СОМБОР
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Mирослав Антић" 08013039 1 1
2 "АВРАМ МРАЗОВИЋ" 08012997 1 1
3 "АЛЕКСА ШАНТИЋ" 08062765 1 1
4 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" СТАПАР 08013071 1 1
5 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 08013098 1 1
6 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 08062722 1 1
7 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 08174610 1 1
8 "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 08062757 1 1
9 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 08062714 2 2
10 "КИШ ФЕРЕНЦ" 08013101 1 1
11 ''ЛАЗА КОСТИЋ'' 08013063 2 2
12 "МОША ПИЈАДЕ" 08047081 1 1
13 "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ" 08047057 2 2
14 "НИКОЛА ТЕСЛА 08047073 1 1
15 "ОГЊЕН ПРИЦА" 08047065 1 1
16 "ПЕТАР КОЧИЋ" 08013055 1 1
17 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ '' ВУК КАРАЏИЋ'' 08013144 2 2
18 "ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР" 08170517 1 1
19 "21. ОКТОБАР" 08013012 1 1
20 "22. ОКТОБАР" 08062749 1 1
УКУПНО : 24 24