Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СОМБОР
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "АЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Осме војвођанске бригаде бб,  Алекса Шантић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" СТАПАР
Адреса објекта: Вука Караџића 20,  Стапар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ТЕСЛА
Адреса објекта: Иве Лоле Рибара 51,  Кљајићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Славише Вајнера Чиче бб,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Југословенска 13,  Бачки Брег
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Жртава фашизма 25,  Бездан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Mирослав Антић"
Адреса објекта: Николе Тесле 34,  Чонопља
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЛАЗА КОСТИЋ''
Адреса објекта: Краља Петра Првог 56,  Гаково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Вељка Петровића 4,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЛАЗА КОСТИЋ''
Адреса објекта: Солунских бораца 2,  Растина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ"
Адреса објекта: Ранчево бб,  Ранчево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "22. ОКТОБАР"
Адреса објекта: И.Г.Ковачића 32,  Бачки Моноштор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "21. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Његошева 4,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ '' ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Радоја Домановића 98,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ '' ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Апатински пут 29,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ОГЊЕН ПРИЦА"
Адреса објекта: Марка Орешковића 1,  Колут
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"
Адреса објекта: Његошева 12,  Станишић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР КОЧИЋ"
Адреса објекта: Добровољачка 2,  Риђица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АВРАМ МРАЗОВИЋ"
Адреса објекта: Подгоричка 2,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СОМБОР"
Адреса објекта: Лазе Костића 3,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Моношторска 8,  Сомбор
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Шикарски пут 34,  Сомбор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Трг Слободе 1,  Светозар Милетић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КИШ ФЕРЕНЦ"
Адреса објекта: Трг Ослобођења 2,  Телечка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright