Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина СЕЧАЊ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 " СЛАВКО РОДИЋ" 08122695 1 1
2 "АЛЕКСА ШАНТИЋ" 08122679 2 2
3 "БРАЋА СТЕФАНОВИЋ" 08122644 1 1
4 Вељко Ђуричин 08122652 1 1
5 "ВУК КАРАЏИЋ" 08122636 1 1
6 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 08122628 2 2
7 "ИВО ЛОЛА РИБАР" 08122687 1 1
8 "СТЕВАН АЛЕКСИЋ" 08122610 1 1
УКУПНО : 10 10