Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СЕЧАЊ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Бориса Кидрича 10,  Сутјеска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Вељко Ђуричин
Адреса објекта: Трг Др Станислава Букурова 12,  Јарковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Маршала Тита 33,  Бока
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
Адреса објекта: Иве Лоле Рибара бб,  Шурјан
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 14,  Конак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Вожда Карађорђа 77 ,  Сечањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСА ШАНТИЋ"
Адреса објекта: Партизански Пут 58 ,  Сечањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА СТЕФАНОВИЋ"
Адреса објекта: Ђуре Рашкова 70а,  Нeузина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: " СЛАВКО РОДИЋ"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 17,  Крајишник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН АЛЕКСИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 99,  Јаша Томић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright