Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини СЕНТА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Арпадова 83,  Сента
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Велики сокак 39,  Горњи Брег
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Жељезничка 44,  Сента
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Маршал Тита 25,  Богараш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Радноти Миклош 12,  Торњош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Кошут Лајош 6,  Кеви
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Адреса објекта: Максима Горког 1,  Сента
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright