Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина РУМА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 '' ИВО ЛОЛА РИБАР '' 08026343 3 3
2 "VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" 08026351 1 1
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08026394 1 1
4 ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ 08026297 2 2
5 Доситеј Обрадовић 08026360 1 1
6 "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" 08026319 1 1
7 ``ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ`` 08026335 3 3
8 МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО 08026289 2 2
9 МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ХРТКОВЦИ 08026386 1 1
10 "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" БУЂАНОВЦИ 08026378 1 1
11 ,,23.ОКТОБАР,,КЛЕНАК 08026254 1 1
УКУПНО : 17 17