Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини РУМА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" БУЂАНОВЦИ
Адреса објекта: Небојше Јерковића 1,  Буђановци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ХРТКОВЦИ
Адреса објекта: Школска 5,  Хртковци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,23.ОКТОБАР,,КЛЕНАК
Адреса објекта: Мачванска 2,  Кленак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Главна 69,  Рума
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Доситеј Обрадовић
Адреса објекта: Лењинова 3,  Путинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ИВО ЛОЛА РИБАР ''
Адреса објекта: Главна 270,  Рума
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ``ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ``
Адреса објекта: Румска 4,  Мали Радинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ``ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ``
Адреса објекта: Фрушкогорска 2,  Павловци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ
Адреса објекта: Главна 71,  Рума
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ``ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ``
Адреса објекта: Главна 177,  Рума
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО
Адреса објекта: Леле Јанића 3,  Платичево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ-ФЕЋКО
Адреса објекта: Доситеја Обрадовића 133,  Витојевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ
Адреса објекта: Фрушкогорска 22,  Стејановци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: '' ИВО ЛОЛА РИБАР ''
Адреса објекта: Борковачка 2,  Добринци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: '' ИВО ЛОЛА РИБАР ''
Адреса објекта: Железничка 4,  Краљевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА"
Адреса објекта: Главна 40,  Грабовци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Трг Бранка Радичевића 1,  Никинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright