Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПЛАНДИШТЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Доситеј Обрадовић" 08118507 6 6
2 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 08617635 2 2
3 ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'' 08610266 3 3
УКУПНО : 11 11