Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПЛАНДИШТЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Маршала Тита 78,  Барице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Војводе Путника 60,  Пландиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Вука Караџића 2,  Купиник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Лукреција Анкуцић 62,  Маргита
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Ђуре Јакшића 3,  Велики Гај
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Маршала Тита 75,  Јерменовци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ''
Адреса објекта: М.Тита 116,  Велика Греда
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Валентова 3,  Хајдучица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
Адреса објекта: Петефи Шандора -,  Stari Lec
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ''
Адреса објекта: Dobrovoljačka 16,  Banatski Sokolac
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ''
Адреса објекта: Trg Svetozara Miletića 2,  Miletićevo
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор