Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПЕЋИНЦИ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ОШ"Душан Вукасовић Диоген"
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Купиново
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ"Душан Вукасовић Диоген"
Адреса објекта: Kарађорђева 6,  Ашања
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ"Душан Вукасовић Диоген"
Адреса објекта: Mаршала Тита 1,  Oбреж
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Стевана Стојаковића 1,  Брестач
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Јожефа Марчока 2,  Доњи Товарник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Школска 8,  Пећинци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Школска 3,  Ogar
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: ЈНА 43,  Popinci
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Маршала Тита 2,  Прхово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Mаршала Тита 8,  Сибач
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СЛОБОДАН БАЈИЋ- ПАЈА
Адреса објекта: Партизанска 13,  Суботиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
Адреса објекта: Трг Светог Николаја 18,  Шимановци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
Адреса објекта: Браће Нешковић 2,  Деч
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
Адреса објекта: Шимановачка 2,  Сремски Михаљевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
Адреса објекта: Горњанска 15,  Карловчић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright