Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПАНЧЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ЖАРКО ЗРЕЊАНИН 08006270 1 1
2 ''АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ'' 08006288 1 1
3 "Борисав Петров Браца" 08057184 1 1
4 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 08006334 1 1
5 "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 08057265 1 1
6 ВАСА ЖИВКОВИЋ 08006342 1 1
7 "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"СТАРЧЕВО 08006393 1 1
8 "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 08006300 1 1
9 "Доситеј Обрадовић" 08006326 1 1
10 ЂУРА ЈАКШИЋ 08161984 1 1
11 "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО 08006318 1 1
12 "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 08132046 1 1
13 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 08006369 1 1
14 ''МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА'' 08236020 1 1
15 "Моша Пијаде" 08006296 1 1
16 "ОЛГА ПЕТРОВ" 08006261 1 1
17 СВЕТИ САВА 08271178 1 1
18 СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ 08006377 1 1
19 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МАРА МАНДИЋ" 08006458 1 1
20 "4. ОКТОБАР" 08057079 1 1
УКУПНО : 20 20