Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПАНЧЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Адреса објекта: Маршала Тита 75,  Банатско Ново Село
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"СТАРЧЕВО
Адреса објекта: Иве Лоле Рибара 2,  Старчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ''МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА''
Адреса објекта: Душана Петровића Шанета 11,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВАСА ЖИВКОВИЋ
Адреса објекта: Карађорђева 87,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО
Адреса објекта: Херцеговачка 12,  Качарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ''
Адреса објекта: Аксентије Максимовић 1,  Долово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
Адреса објекта: Сердар Јанка Вукотића 7,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Змај Јовина 3,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Лава Толстоја 30,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Владимира Жестића 21,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "4. ОКТОБАР"
Адреса објекта: Трг маршала Тита 8,  Глогоњ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Доситеј Обрадовић"
Адреса објекта: Трг Светог Саве 3,  Омољица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"
Адреса објекта: Петефијева 33-35,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ОЛГА ПЕТРОВ"
Адреса објекта: ОЛГЕ ПЕТРОВ 1,  БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ
Адреса објекта: Браће Јовановића 75,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТИ САВА
Адреса објекта: ВОЈВОЂАНСКА бб,  ПАНЧЕВО
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Борисав Петров Браца"
Адреса објекта: Жарка Зрењанина 179,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МАРА МАНДИЋ"
Адреса објекта: Цара Душана 34,  Панчево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "Моша Пијаде"
Адреса објекта: 29. новембра 56,  Иваново
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
Адреса објекта: Трг Бориса Кидрича 10,  Јабука
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright